Browsing Tag

چپس

چپس زیاد میخورید؟ حتمن بخوانید

کسانیکه چپس زیاد استفاده میکنند حتما یکبار بخوانید فواید و اضرار کچالو: (خیلی مهم است حتما بخوانید) 1. میل کردن آن به شکل خام زخم معده را تداوی میکند. 2. تقویت کننده قلب است. 3. مسکن درد است. 4. سوختگی را تداوی میکند. 5. دارای…