Browsing Tag

شاه علی اکبر شهرستانی

در رثای شخصیت بزرگ علمی و ملی افغانستان

در رثای شخصیت بزرگ علمی وملی افغانستان دریغا می برد امواج ایام بزرگان را زما آرام ، آرام درین هفته یکی از غنایم معنوی افغانستان در جلای وطن با کوله بار بار  معرفت و علم ، حاصل  حدود هشتاد سال پژوهش و تدقیق بقول خرد سالار بزرگ حضرت خیام…