Browsing Tag

فدرالیزم

فدرالیزم یا توطئۀ تجزیه طلبان

11/17/2023 عده ای از اجنبی پرستان كه از سالها بدینسو در خدمت بیگانگان بوده اند، میكوشند كه موضوع فدرالیزم یا تجزیه افغانستان را به دستور اربابان بیرون مرزی مطرح ساخته و زمینه را برای انهدام یك افغانستان واحد آماده سازند. تصور میكنم كه شاید…

معضلهٔ شعار فدرالیزم در افغانستان

9 نوامبر 2022 آقای سرور دانش در یک مصاحبه گفته است که باید طرح نظام فدرالی به همه پرسی (ریفراندم)  گذاشته شود! سوال اینجاست که کدام طرح؟ ما تاحال یک طرح را نه از جانب آقای سرور دانش و نه از جانب آقای پدرام نخوانده ایم. آنچه تا کنون در…