Browsing Tag

نظیر انګار

غزل

چنارغوندی په ونه باندی دنګه غنمرنګه اوس نه یمه غمی غوندی له رنګه غنمرنګه هغه وختونه ندی اوهغه ورځی شوی تیری چی مست به وم نشه به وم بی بنګه غنمرنګه مودی نه پس می هغه ورځی بیامخی ته راغله ستومانه وله ستړی وه له جنګه غنمرنګه چی څه به…