Browsing Tag

نور الدین احمدزی

کورنۍ او د ماشومانو چلند کې اغېز

کورنۍ څنګه په ماشومانو کې د نامطلوب رفتار د را منځ ته کېدو سبب کېږي؟ د کورنۍ دننه فضا او چاپیریال، او د والدینو تر منځ اړیکې کولای شي، چې د ماشوم د راتلونکي رواني او جسمي سلامتیا کې اغیز وکړي، او همدارنګه د هغه په راتلونکيو چلندونو او کړنو…

نامطلوب چلند او د کورنۍ دنده

د کورنۍ دننه فضا او چاپیریال، او د والدینو تر منځ اړیکې کولای شي، چې د ماشوم د راتلونکي رواني او جسمي سلامتیا کې اغیز وکړي، او همدارنګه د هغه په راتلونکيو چلندونو او کړنو کې را څرګند شي. ځکه، چې ماشوم هر څه د محیط سره په تعامل یا اړیکه کې…