Browsing Tag

تیمورشاه درانی

تیمورشاه درانی، پادشاه صلح جو اما عشرت طلب

تیمورشاه دومین شاه سلسله درانی و ولیعهد احمدشاه بابا پس از درگذشت پدر به قدرت رسید . تیمورشاه ترجیح میداد عمرش را به جای میدان رزم ، با جام و بزم بگذراند ، وی شخصا علاقه ای به جنگ نداشت و همیشه سعی میکرد شورش ها و جنگ ها را با مذاکره حل و…