Browsing Tag

عبدالطیف عابد

د زده کړه او زدکړه توپیر

زدکړه: زدکړه چې لۀ مانا یو اسم/نوم ده د انګلېسي Education کلمې سره معادله/برابره ده، او د پښتو ژبې پۀ نوي تحولاتو کې یې لۀ زده‌کړې سره توپیرول یو څۀ سخت دي. نو زدکړه د علم او پوهې پۀ مانا کارول کېږي! لکه: د لوړو زدکړو وزیر. د لوړو زدکړو…