Browsing Tag

Spare

!د شهزاده هري د خاطرو کتاب 

 د شهزاده هري د خاطرو کتاب Spare مې ولوست ، په دې ليکنه کې یې ځينې هغه مهم او مشهور موضوعات او رازونه ليکم چې نوموړي ترې پرده پورته کړې او په نړۍ کې یې غوغا جوړه کړې وه.  د برتانيا د اوسني پاچا (درېیم چارليز) د زوی  شهزاده هري کتاب Spare چې…