Browsing Tag

سونګ

بستن پا در سلسله سونگ

بستن پا در سلسله سونگ (906-1279) شروع شد و در سال 1911 در سقوط آخرین سلسله در چین - سلسله چینگ (1644-1911) غیرقانونی شد. این سنت حدوداً از قرن ده میلادی (۹۵۰) تا اوایل قرن بیستم(۱۹۱۲) در چین مرسوم بوده‌است. مقایسه پای بسته شده و پای بسته…