Browsing Tag

دوکتور عثمان تره کی

ضرورت به حاشیه کشانیدن گروه افراطی در رهبری طالبان

       ۱۵/۰۱/۲۰۲۳    چنان معلوم میشود که طالبان پس از احراز قدرت، به جای کلید حل بحران حاکم در کشور خود به منبع ظهور پروبلم های تازه بدل شده اند. برداشت منحصر به فرد از تعالیم اسلام حاکمیت طالبان را در تقابل با جهان و مهمتر ازان با دنیای…