Browsing Category

رنګونه او ښکلا

خوب وکړئ چې ښکلي شئ

پوره خوب وکړئ چې ښکلي او ځوان پاتې شئ. خوب مو ښکلي کوي، خوب د صورت پڼه یا اوبه خور دی. که کښت ته پر مناسب وخت اوبه ونه رسیږي، فصل او مېوه نه کوي. همداسې د بدن او روغتیا لپاره…