جلغوزه ميوه پُر بها و ارزشمند در افغانستان

مشبر احمد صفا

0 696
افغانستان يك كشور كوهستاني و زراعت پيشه است، اين كشور فر آورده هاي زراعتي گونا گون از قبيل ميوه هاي تازه ( انار، سيب، انگور، شفتالو، زرد آلو، گيلاس، خربوزه، تربوز وغيره…) ميوهاي خشك (پسته، بادام، جلغوزه وغيره…) و سبزي جات را در فصول مختلف سال دارد.
اين ميوه ها از كيفيت بالا بر خوردار بوده كه به همين دليل از شهرت خوب در بازار هاي جهاني بر خوردار ميباشد و در بيرون، بازار خوبي دارد.
جلغوزه را ميتوان محصول ارز آور در افغانستان محسوب كرد، اين ميوه از جمله منابع طبيعي و جنگلي در افغانستان است.
در افغانستان درختان كاج گونه به فراواني رويش ميكنند، كه دانه هاي خوردني قيمتي بنام جلغوزه از آنها برداشت ميشود.
اغلباً اين درختان به شكل طبيعي در جنگل هاي ولايات جنوب و شرق ( خوست، پكتيا، كنر، پكتيكا، لغمان، نورستان، و كاپيسا) روئيده و براي رشد زراعت آن از طريق تربيه نهال و قلمه زدن استفاده صورت گرفته و اين ولايات بيشترين توليد جلغوزه را در افغانستان دارند.
براي برداشت جلغوزه از غوزه هاي شان، بايد آنها را در مقابل آفتاب خشك كرد و يا با روشن كردن چوب و حرارت دادن، آنها را خشك نمود و پس از آن كه چوب خارجي آنها سوخت، با كوبيدن آنها، دانه هاي جلغوزه را خارج ميكنند، مردم محل در فصل پائيز آنرا گرد آوري كرده و ميزان توليد جلغوزه در ولايات جنوب و شرق افغانستان نظر به آمار هاي ارائيه شده از سوي وزارت زراعت و مال داري در حد اوسط در سال حدود ٣٠ هزار تن ميرسد.
جلغوزه افغانستان دارايي كيفيت فوقالعاده بالا بوده و به همين منظور از شهرت جهاني بر خوردار است و بازار گرم و بيشتر در بازار هاي جهاني دارد.
قبلاً مردم ولايات جنوب و شرقي بصورت ابتدايي و سنتي آنرا جمع آوري كرده و به كشور همجوار پاكستان به بهاي اندك به فروش مي رساندند.
كشور پاكستان اين محصول را بعد از خريداري بسته بندي كرده و با نورم و ستندرد خود، زير نام محصول پاكستاني به بازار هاي جهاني بخصوص بازار اروپا به فروش ميرساند.
كشور پاكستان سالانه با فروش جلغوزه افغانستان بنام خود سود خوب و عايد قابل ملاحظه اي بدست مياورد.
وجود كوه هاي انبوه از جنگل هاي جلغوزه در بخش هاي جنوب و جنوب شرقي افغانستان سبب شده تا اين كشور فرصت هاي خوب و بيشتري براي برداشت جلغوزه داشته باشد.
دولت افغانستان تلاش دارد كه با جمع آوري فني اين محصول سالانه عايد خوب و قابل ملاحظه اي را دريافت كند كه تاثير خوب بر فر آورده هاي دهاقين داشته و به رشد اقتصاد، بيلانس تجارتي و عوايد سرانه كشور مفيد واقع ميگردد.
اگر اين محصول بصورت معياري آن جمع آوري گردد، ارزش آن در طول يك سال حدود ٢ مليارد دالر در آمد ارزي تخمين شده است.
جلغوزه از جمله ميوه هاي خشك و گرانبهاي كشور است و از لحاظ طبابت داراي مزاياي بيشتري بوده كه به سلامتي انسان مي افزايد.
روغن جلغوزه براي جلوگيري از چربي خون ، محافظت سرخ رگ ها ، جلوگيري از حملات قلبي و همچنان براي تقويت نيروي جسمي مفيد بوده و ويتامين هاي بيشتري را در خود دارد، مهمترين خاصيت جلغوزه براي سلامتي انسان ، كمك به تقويت سيستم عمومي بدن شناخته ميشود.
حكومت افغانستان بايد در افزايش حاصلات جلغوزه و رشد زراعتي آن بيشترين تلاش را نمايد، زيرا اين ميوه بازار خوبي در داخل و بيرون از كشور دارد و ميتواند از اين طريق عايد بيشتر بدست آورد تا بودجه ملي و اقتصاد ملي كشور تقويت گردد.
جلالتمآب رئيس جمهور كشور پس از ارزيابي مشكلات ترانزيتي افغانستان در فصول مختلف سال با پاكستان و با به سر رسيدن ميوه هاي تازه افغانستان و مسدود شدن ترانزيت افغانستان و پاكستان و مرفوع شدن مشكلات صادرات افغانستان به بيرون اقدام به ايجاد دهليز هوايي تجارتي كرد، تا از اين طريق ميوه هاي افغانستان به كشور هاي منطقه و جهان صادر گردد.
به همين دليل براي اولين بار دولت افغانستان دهليز هوايي با كشور هند را افتتاح نمود و پس از آن با تركيه، قزاقستان، اروپا ( كشور هاي غربي) دهليز هوايي افتتاح شد كه تاثير مثبت و مستقيم بر اقتصاد ملي وارد كرده و در اين اواخر دولت افغانستان با كشور چين به عنوان بزرگرين خريدار اين محصول پُر بها و معياري ساختن تجارت آن بتاريخ ٦ نوامبر ٢٠١٨ دهليز هوايي ويژه اي ر ا افتتاح كرد.
بدون ترديد دهليز هوايي تجارتي افغانستان سالانه ميليون ها دالر عايد بدست خواهد آورد.
جلالتمآب رئيس جمهور محمد اشرف غني در افتتاح رسمي اين دهليز با حضور نماينده با صلاحيت سفارت چين در افغانستان گفت! براي اولين بار است كه جلغوزه افغانستان با نشان و ستندرد ملي افغانستان به بيرون از كشور (چين) صادر ميشود.
جلالتمآب رئيس جمهور كشور بازار چين و هند را براي اين محصول و ساير فر آورده هاي كشور با اهميت خوانده و تاكيد كرد كه اين بازار ها براي ميوه هاي خشك، ميوه هاي تازه و سبزي جات افغانستان كفايت كننده است، چون در اين دو بازار افغانستان با دو مليارد سه صد مليون جمعيت متصل ميشود و اين بزرگترين دستاورد براي افغانستان است كه منبعد خشكبار هاي با ارزش افغانستان با نورم و ستندرد ملي افغانستان به بيرون صادر ميشود.
جلالتمآب رئيس جمهور كشور افزود، هدف از ايجاد دهليز هاي هواي تجارتي رشد صادرات و اقتصاد ملي كشور بوده و براي عملي كردن اين پلان بيش از ٥ ميليون دالر هزينه صورت گرفته است.
افغانستان از طريق دهليز هاي هوايي تا اكنون به ارزش بيشتر از 60 ميليون دالر ميوه تازه و خشكبار ه صادر نموده است.
ارزش بهاي جلغوزه بعد از صادرات با چين از١٥٠٠ افغاني تا به ٢٨٠٠ افغاني افزايش يافته و تا الحال بيش از ٦٠٠ تُن جلغوزه از راه هوا به چين صادر گرديده است.
همچنان وزير زراعت كشور تاكيد بر سرمايه گذاري هاي خصوصي در اين زمينه گرديده و خواهان حمايت بي درنگ و حفاظت دولت از سرمايه گذاري ها در اين راستا ميباشد.
نظر بر آمار ارائيه شده از سوي وزير زراعت كشور، ارزش صادرات جلغوزه افغانستان به چين تا الحال به ٤٤ مليون ٨٨٠ هزار دالر آمريكايي ميرسد.
وي افزود افغانستان در سال قادر به توليد حدود ٢٣ هزار تن جلغوزه را داشته و داراي ظرفيت توليد ٣٥ هزار تن جلغوزه در سال است.
افتتاح دهليز هواي افغانستان با چين توسط جلالتمآب رئيس جمهور كشور سبب اميدواري ها در بين تجارهاي افغان و انكشاف سكتور تجاري شده و بر روال اشتغال زايي و معياري شدن جمع آوري اين محصول مثمر واقع ميگردد.
پيشرفت هاي اخير در عرصه تجارت نشان ميدهد كه روابط دوستانه افغانستان و چين بصورت چشم گيري گسترش يافته، كه در اين اواخر بين سكتور هاي خصوصي افغانستان و چين قرار داد جلغوزه افغانستان به ارزش ٢.٢ مليارد دالر براي مدت پنج سال توسط شركت هاي توليد و پروسس جلغوزه افغانستان شركت تجارتي Exim Hub با گروپ كمپني هاي  Beijing Wasdon Dried Fruits and Nuts به امضأ رسيده و مطابق متن قرار داد افغانستان در پنج سال آينده به مقدار ٦٢٠٠٠ تن جلغوزه به چين صادر خواهد كرد كه قيمت آن نظر به تقاضاي بازار متغير خواهد بود.
اين قرار داد ٢.٢ مليارد دالري تاثيرات مثبت خود را بر اقتصاد و سكتور هاي تجاري خواهد داشت.
قابل ياد دهاني است كه براي اولين بار در افغانستان، جلالتمآب رئيس جمهور محمد اشرف غني پاليسي ملي تجارتي را كه داراي پلان و آجنداي مشخص پنج ساله ميباشد، كه ميتواند چالش هاي فرا راه تجار و تجارت را در اين زنجيره حل و فصل كند را تطبيق ميكند.

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply