Browsing Tag

کاندید اکادمسین سیستانی

مکثی بر تیوری قدرت حق ایجاد میکند و اعتراف به ناتوانی دولتهای افغانستان

11/11/ 2023 مکثی بر تیوری قدرت حق ایجاد میکند و اعتراف به ناتوانی دولتهای افغانستان هیتلر در کتاب" نبردمن" در مورد اینکه قدرت ایجاد حق میکند میگوید: «. . . هیچ ملتی در روی زمین خاکی را که بر روی آن زندگی میکند بدون اعمال قدرت بدست…

کشفی نو در شخصیت داؤد خان، از زبان پژواک بزرگ

 10/ 12/ 2022   در مقالۀ دلچسپ داکتر پروین پژواک، سحنانی به آدرس داؤدخان از قول مرحوم  پژواک بزرگ، بازتاب یافته است که من تا کنون نظیر آن را از زبان هیچ یکی از رجال سیاسی همزمان داودخان نشنیده ام . مرحوم پژواک در سفریکه با داودخان به…

شاه امان الله درکسوت یک خطیب برجسته مسلمان(بخش سوم) / کاندید اکادمسین سیستانی

یک سند تاریخی از علو همت و وطن پرستی  شاه امان الله!   یکی از درسهای عالی وآموزنده و تحسین برانگیزشاه امان الله دروطن خواهی ومعارف دوستی ، فرمانی است که محترم داکتر کاظم آن را در پایان بخش پانزدهم مجموعه (ارشادات وبیانات  شاه…

شاه امان الله درکسوت یک خطیب برجسته مسلمان(بخش دوم) / کاندید اکادمسین سیستانی

شاه امان الله درکسوت یک خطیب برجسته مسلمان خطبه های نماز شاه امان الله،در روزهای جمعه وعید  بیانگراوج دلبستگی ودانش او در دین اسلام است! (بخش دوم)                              خطبه شاه در نماز جمعه پغمان به…