چرا طالبان برای ارتباطات شان با روسیه افسانه می سازند؟

0 1,275
نویسنده: اکرام الله اتل  
برگردان: سیدجمال اخگر
روسیه در زمان تجاوز به افغانستان دست کم یک و نیم ملیون افغانها را به شهادت رسانیده و تعداد کثیر دیگر را معلول و معیوب کرده است، طالبانی که مدعی اسلام و آزادی افغانستان هستند باید بدانند که دلیل آمدن نظامیان امریکا  ادامه دادن وحشت های طالبان باعث ماندن در کشور گردیده است هرگاه طالبان از قتل و کشتار دست بردارند دیگر بهانه ای برای ماندن آمریکا باقی نمی ماند.
   طالبان میخواهند که در پهلوی دهشت و وحشت های فعلی خویش زمینه وحشت و دهشت  روس ها را نیز فراهم سازند، علت تمام این نا امنی ها طالبانی هستند که با وحشت آفرینی خویش بستر جنگ نیابتی کشور های قدرتمند را در افغانستان هموار ساخته افغانستان را میدان نبرد ساخته اند.
  از اینکه سخنگوی پوششی طالبان در کابل (نظر محمد مطمئن) از سفر ملا جلیل آخند به روسیه خبر میدهد و روابط با روسیه را رابط ای زاویه دیپلماتیک طالبان میشمارد این نمایانگر خامی او در سیاست میباشد. هر چند مطمئن کوشش مینماید که با سخنان ملایم خویش مردم را مجذوب خود سازد اما به مانند بنده صد ها تن میدانند که بخاطر معاش و منزلت ایکه به مطمئن داده شده است او کوشش مینماید که در جامه ی شخص مظلوم سخنان دیگران را به گوش مردم مظلوم افغانستان برساند، یا به نظر بنده مطئمن فکر و زبان خود را به کرایه داده و کوشش مینماید که حرکات طبیعی را انجام دهد.
   نظر محمد مطمئن بطور دوامدار از حکومت انتقاد نموده نظریات، مقالات و انتقادات خود را بدون در نظرداشت منافع ملی کشور علیه دولت و حاکمان به نشر میرساند، نامبرده طی مدت در رابطه به نشستی ملا هیبت الله و سراج الدین در مدرسی اکوره ختک و رفتن 6 تن از نماینده گان روسی به پاکستان و امضا نموده توافق میان طالبان و روسیه کلمه یی ذکر نمی نماید.
   نامبرده بالای سیستم معارف در ولایت هلمند موقف تند اتخاذ مینماید اما در رابطه به سوختاندن مکتب توسط طالبان، محرومیت اطفال از مکاتب و وحشت های راه اندازی شده توسط طالبان گنگ سکوت اختیار مینماید.
پسر نظر محمد مطمئن در مکتب اول نمره گردد برای او مایه افتخار است مگر اطفال دیگران را در محرومیت نگهداشتن به انتحاری تشویق نمودن، و برای طالب وسیله ساختن را مسئوولیت خویش میداند ، ای کاش تفاوت بین رسالت و مسئوولیت را میدانست.
   سخنان فوق را به این غرض اظهار داشتم که قبل از این چندین بار مطمئن  در صفحات فیسبوک، تویتر و ویب سایت ها به نفع طالبان تبلیغاتی را راه اندازی نموده و استادان پوهنتون را جهت راه اندازی تبلیغات به سود طالبان استخدام داشته است.
  نامبرده در عرصه صلح به چندین ولایت سفر نموده که در جریان سفر های خویش یکبار از قوماندان امنیت ولایت کندهار جنرال عبدالرزاق دیدن نمود و به او در رابطه به برنامه صلح افسانه های گوناگون ساخت که در نتیجه  دوستان نزدیک به مطمن پلان حمله بر مقر ولایت کندهار را در مدرسه مولوی احمد کندهاری طرج ریزی و اجرأ نمودند.
   نظر محمد مطمئن بعد از حمله بر مقر ولایت کندهار بطور دوامدار در تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی طراح این حمله را قوماندان عبدالرزاق که قبلأ او را کبوتر صلح نامیده بود اظهار داشت.
   پس چرا نظر محمد مطمئن در حال حاضر از ملا جلیل سخن میگوید؟
نظر محمد مطمئن از هر راه ممکن میخواهد نفرت علیه طالبان را با شعار های قومی و نوشته های خود در صفحات مستعار فیسبوک پوشش دهد نامبرده در تلاش است که حتی غرض پوشش دادن وحشت و دهشت های طالبان تعدادی را استخدام نموده و برای آنها معاش و بعضی امتیازات مالی و را نیز در نظر گرفته است.
به آنعده از اشخاص که نظر محمد مطمئن معاش نیز برای شان در نظر گرفته رفته و بگویید!
1.       کوشش ناکام برای از بین بردن ملا سلام در کندز و ارائیه نمودن کوردینات برای طیاره های بدون سر نشین غرض از بین بردن او توسط امریکای ها بخاطر چی بود؟ ملا سلام چرا برای شبکه حقانی شخص مهم بود و برعکس چرا شورای کویته خواهان از بین بردن او را داشت؟ همین عوامل سبب شد که ملا سلام سلاح و مهمات روسی را بالای داعش بفروش برساند.
2.       وقتی ملا جلیل عازم مسکو گردید چه نیاز بود که ملا هیبت الله آخند زاده و سراج الدین حقانی از طریق آی خانم تخار به تاجکستان و سپس عازم مسکو گردند؟ وقتی نظر محمد مطمئن به این باور دارد که ملاقات طالبان با روسیه حق شان است پس چرا ملاجلیل که سابق نیز معاون یک وزارت بود و اکنون یک عضو مهم شورای کویته است چرا او حق دیدار ، ملاقات و اجازه گفتگو با سران روسیه را نیافت.
نظر محمد مطمئن وقتی در رابطه به ملا جلیل سخن میزند چرا در رابطه به ملا هیبت الله و سراج الدین حقانی دهن  را بسته نگه میدارد؟ آیا بخاطر پیشبرد اهداف ممالک دیگر و غلامی روسیه نیز طالبان در میان شان سلسله مراتب دارد!
3.       اگر نظر محمد مطمئن میگوید و به این باور است که طالبان با هم متحد هستند و اهداف خود را تعقیب مینمایند پس لطف نموده بگوید که در هلمند چرا ملا عبدالمنان به شورای کویته خبرداری میدهد؟ ، ملا گل آغا مصروف چی نوع فعالیت ها است؟، صدر ابراهیم در کجا است؟ در زاهدان ایران چی جریان دارد؟، ملا صمد ثانی و مولوی احمد الله نانی را چرا آی اس آی بندی ساخته است؟، امیر خان متقی کجا فرار نموده و در آخر هدف از کشته شدن 60 تن قوماندان مطرح طالبان چیست؟
4.       وقتی نظر محمد مطمئن از همه حوادث و اتفاقات با خبر است باید به ملت بگوید که در مدرسه اکوره ختک حکم کشتن 60 قوماندان طالبان را کی داد،؟ جنگ نیابتی افغانستان را با امضاء تفاهم نامه با 6 عضو روسی کی و چرا امضاء نمود و در اخیر نظر محمد مطمئن باید بگوید که در میان کفار خوب و بد وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد پس مهربانی نموده بگوید که کدامش خوب است و کدامش بد.
5.       اگر نظر محمد مطمئن خود را بی گناه میداند و میگوید که این یک نظر بود پس مهربانی نموده بگوید که جریان سفر ملا جلیل را به نامبرده کی کرام یک از اینها حکایت نموده؟! ولادیمیر پوتین، ضمیر کابلوف، الکساندر مانتتسکی، هبت الله آخند زاده یا هم سراج الدین حقانی.
چرا نامبرده افراد را به قطر انتقال داد،؟ کرایه خانه، مصارف فعالیت های انترنتی، معاش و حق الزحمه را از کجا مینماید.
تجارت های ملا عبدالسلام ضعیف، شهرک ها، مدرسه ها و مکاتب از کجا شد چون نامبرده 8 سال را در بند گذراند.
6.     اگر نظر محمد مطمئن میخواهد کارکرد های طالبان را مشروعیت دهد و میخواهد طالبان را قوی جلوه دهد ملا رسول چرا از گروه طالبان جدا شد، فامیل دادالله که بخاطر طالبان قربانی های بیش از حدی داد چرا در زابل قتل عام گردید، همه روزه چرا قوماندانان طالبان در کوته و کچلاک بالای یکدیگر اسلحه کشی مینمایند.
باید او به این سوالات جوابات منطقی ارائیه بدارد چون اطفال مطمئن  در مکتب به درجه اول نایل می آید و اطفال آنعده از طالبان که میمیرند غذای به خوردن و لباس درست به پوشیدن ندارند.
خانم نظر محمد مطمئن آرام در خانه نشسته و نان از نانوایی میخرد اما خانم های آنعده از طالبان که به مقصد غلامی و غیرت جان های شانرا میدهند و به آرزوی خانم  برادر شوهر خود نشسته و زندگی مینمایند.
چیزی که در اینجا مهم است این است که جنگ تنها جنگ تبلیغاتی و وحشت نیست بلکه به طریق شعوری بیان حقایق است.
پس اگر مطمئن میخواهد با کرایه گرفتن خانه ها و ارائه حق الزحمه ها تبلیغات ضد دولتی انجام دهد ضمن این که مردم به آن باورمند نیستند بر عکس چهره های کثیف طالبان نمایان تر خواهد شد و مردم کشور درک خواهد کرد که طالبان در رابطه و همکاری با روس،پاکستان و ایران در صدد بر آوردن کدام اهداف هستند.

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply