اندر اوصاف میرمن های اول در افغانستان -قسمت پنجم و اخیر

ملالی موسی نظام

0 2,523

۲۰/۱۱/۲۰۲۰

اندر اوصاف میرمن های اول در افغانستان

از میرمن زینت کرزی تا خانم رولا غنی «بی بی گل»

قسمت پنجم و اخیر

میرمن زینب قریشی کرزی

میرمن زینت قریشی خانم حامد کرزی اولین زن در مقام بالای دولت افغانستان بعد از سقوط رژیم  طالبان می باشد. او متولد سال ۱۹۷۰ در ولایت قندهار است که داکتر امراض نسایی و ولادی ااز پوهنتون کابل میباشد. نامبرده مدت شش سال در ایام جنگ های افغانستان در شفاخانه ای در پاکستان منحیث داکتر در شق خودکار نموده است

زینت کرزی حیاتی دن ایته دی - BBC Uzbek - Afg'oniston

میرمن زینت کرزی که در زمامداری طولانی همسرش، از فعالیت اجتماعی به کنار بود

میرمن زینت قریشی در سال ۱۹۹۹ با حامد کرزی ازدواج کرده است که حاصل این وصلت با رئیس جمهور پیشین افغانستان دو دختر و یک پسر به نام های ملالی، مروه و میرویس است. با اینکه در شروع قرن جدید عیسوی و شکست طالبان نو آوری هایی در آزادی طبقۀ افغانستان، رونق معارف و کار و تحصیل زنان و دختران به میان آمد، ولی متأسفانه سهم خانم اول مقام دولت درین راستا بکلی کمرنگ و حتی منفی بوده است. البته بعد از سپری شدن مدتی زمزمه ها و ایراداتی در زمینۀ گوشه گیری افراطی خانم حامد کرزی اوج گرفت و زیر سؤال رفت. sorayabaha,siasi, ariaye  آوازۀ سر چوک چنین بود که گویا حامد کرزی خانم تعلیم یافتۀ خود را در ارگ ریاست جمهوری نظر بند نموده است که از منتقدین قندهاری چیزی نشنود و همچنان گروه طالبان که در گوشه و کنار بازهم میخواستند جا بجا گردند، ایرادی بر آزادی «!؟» خانم رئیس جمهور نداشته باشند.

ولی مگر میرمن اول افغانستان با مراعات حجاب برگزیدۀ اسلامی با گارد و سواری موتر نمیتوانست از یتیم خانه ای دیدن نماید ویا مکتبی را افتتاح و حمایت نماید؟ این تبعۀ افغان که در ارگ ریاست جمهوری مقیم بود، نمیتوانست روزی به کمپ های بیجا شدگان ولایات گرمسیر در «چهار راهی قنبر» تشریف ببرد و از زنانی که در زیر خیمه های فرسوده و بر روی خاک طفل خود را به دنیا می آورند دیداری نماید؟

در شرایطی که حامد کرزی رئیس دولت بود، بسیار مکاتب، مراکز صحی و یتیم خانه ها و دیگر مؤسسات خیریه یکی به دنبال دبگری به وجود آمدند، آیا قدم رنجه نمودن در آن تأسیسات واقعاً خطر ناک و مرگ آور بود؟ آیا تشریفات مسافرت های رسمی و دیدار های داخلی برای رئیس جمهور اکثراً ایجاب این را نمی نمود که این فعالیت های ضروری در جوار میرمن اول دولت صورت گیرد؟ باید گفت که این معما هرگز روشن نشد که اگر حامد کرزی کرزی خود به حقوقی که در قانون اساسی جدید برای زن های افغان حدودی را تعیین نموده بود، باور داشت که با در نظر داشت محیط و شرائط، این قشر اجتماع بتواند از آن حقوق استفاده نماید، پس به چه دلیل در قسمت مراعات کمترین آزادی برای خانم اول این همه تعصب داشت؟؟

باور داریم که حق باید همیشه بدست آید و اگر داده نمیشود، مبارزه صورت گیرد؛ اینکه چرا میرمن زینب کرزی منحیث تبعۀ افغان که از تعلیمات بالایی برخوردار بود، هرگز نتوانست «نخواست» از کوچکترین حقوق حقۀ خویش استفاده نماید تا برای دیگر خانم های افغان رفتار وی نمونه ای باشد قابل تقلید. همچنان حامد کرزی درین روش دقیقاً ملامت است، چونکه در عصر طولانی زمام داری مذکور، تعداد زیادی خانم ها و دختران افغان در مجالسی که وی حضور می یافت موجود میبودند و حتی ثلثی از اعضای پارلمان را زنان تشکیل میداد و وزرای زن در وزارت خانه ها مشغول به اجرای وظایف محولۀ خویش بودند. اینک به قسمتی از اظهار نظری راجع به خانم زینت کرزی در مطبوعات میپردازیم:

“زینت قریشی که به عنوان میرمن اول از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ بود، فعالیت سیاسی چشم گیری نداشته است. او در عین حال در انظار عمومی به ندرت به چشم می خورد. با آن که دوره حامد کرزی آغاز عصر دموکراسی سازی افغانستان پس از سه دهه جنگ پنداشته می شود، اما خانم زینت قریشی در این دوره کمترین فعالیت ها برای افکار عمومی را در کنار رییس جمهور پیشین افغانستان انجام می ‌داد. او حتی به عنوان یک میرمن تاثیر گزار بعد از سقوط رژیم طالبان برای ارتقا جایگاه زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی، حقوق زنان و صحت خانواده هیچ گونه فعالیت خاصی انجام نداده است. تنها دو عکسی از دیدار او با همسران رییس جمهور ایران و امریکا  را می توان یافت”.

رولا « بی بی گل» غنی

رولا غنی دومین بانوی اول افغانستان، پس از سقوط طالبان است که بر خلاف زینت کرزی، حضور فعال در اجتماع  خود دارد. نامبرده همسر محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان بوده و متولد لبنان است، خانم غنی تحصیلات عالی خود را در پوهنتون ساینسس پو فرانسه و ماستری خود را در رشته مطالعات سیاسی یونیورستی امریکایی بیروت و ماستری دوم را در رشته ژورنالیزم ازپوهنتون بلند آوازۀ کلمبیا در نیویورک بدست آورده است. آشنایی او با محمد اشرف غنی سال به ها قبل می رسد، که این دو در پوهنزی امریکایی بیروت درس می خواندند.

رولا غنی: توزیع پول در ننگرهار جنبه سیاسی نداشته است - خبرگزاری خامه پرس – فارسی

میرمن رولا غنی « بی بی گل»، خانمی مدبر، متواضع و دارای تجارب اداری و تعلیمات عالی است

او بیشتر از چهل سال است که با اشرف غنی ازدواج کرده است و در اولین سال های ازداواج خود به افغانستان سفر کرده و از بیشتر نقاط آن دیدن نموده است. رولا غنی به زبان های انگلیسی، فرانسوی، عربی، دری و پشتو می تواند صحبت کند. وی نخستین بار در روز جهانی زن در اوج مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در انظار عمومی ظاهر شد و به زبان فارسی دری صحبت کرد. حاصل ازدواج او با محمد اشرف غنی یک دختر به نام مریم و یک پسر به نام طارق است. اشرف غنی از او در مراسم تحلیف خود به اسمی که در بین فامیل معمول بود، به نام «بی بی گل» یاد کرد.

رولا غنی از ۲۹ سپتمبر ۲۰۱۴ تاحال میرمن اول دولت افغانستان بوده و امور مهمی را در مورد حقوق زنان و سهم گرفتن در امور خیریه بر دوش دارد و از جملۀ فعال ترین عضو در زمینه های حمایت از حقوق قانونی طبقۀ اناث به شمار میرود. نامبرده در محافل، مجالس و اکثر اجتماعات با لباس سادۀ معمول در محیط امروز افغانستان با حجب و تواضع که خاص شخصیت وی می باشد، ظاهر میگردد.

  

میرمن رولا غنی « بی بی گل» در محفلی در دفتر کارش به اتفاق جمعی از خانم های افغان

رولا غنی یک دفتر رسمی از خود دارد و در بخش‌های اجتماعی و انکشاف زنان و اطفال بسیار فعال است در وبسایت وی ادعا گردیده است که خانم غنی در ساحاتی فعال است که آرزومندی وی برای ایجاد یک محیط مثبت و صلح آمیز برای همه مردم، مخصوصاً طبقۀ اناث افغانستان طوری سودمند واقع گردد تا هر تبعۀ افغان به قدر توان بتواند سهم فعالی برای انکشاف مملکت خویش گرفته بتواند.

خانم غنی به اتکاء به تعلیمات عالی، تجارب و دانش خویش با دسترسی به السنۀ مختلفه در کنفرانس های مهم بین المللی اشتراک نموده و منحیث یک میرمن افغان فعال و محترم شناخته شده است. نامبرده در سال ۲۰۱۵ در زمره یک صد شخصیت تاثیر گزار مجلۀ معروف تایمز قرار گرفت و سخنرانی های متعددی در امریکا داشته است. خانم غنی در یکی از سخنرانی های مهم خود در امریکا به نام «شورای تحقیقی» که در محافل دموکرات های واشنتگن نهایت استقبال گردید، از حکومت وحدت ملی افغانستان دفاع کرد و تصویر ارائه شده از افغانستان در غرب را به مبارزه کشید و انتقاد نمود.

خانم رولا غنی در کنفرانسی  که به ارتباط امور زنان در داخل افغانستان برگزار گردیده است

میرمن رولا غنی در امور سیاسی افغانستان مداخله نمی نماید، ولی نظر به فعالیت های مفید اجتماعی روز افزون موقف اجتماعی بالایی را کسب نموده است. مطالعات خانم اول در زمینۀ رول و موقف زنان افغان در عرصۀ تأریخ وی را به این باور آورده است که این جایگاه  قدیم و تأریخی باید با فعالیت همیشگی طبقۀ اناث افغانستان حفظ گردیده و اثر گزار باشد؛ این عقیده را وی به جریدۀ العریبه هم در مصاحبه ای بیان داشته است.

میرمن رولا غنی زمانیکه شوهرش در آغاز کار منحیث وزیر مالیه در افغانستان مقرر گردید، در حالیکه هنوز وضیعت امنیتی تعریفی نداشت و مأمورین جدید از آوردن خانم های شان به کشور امتناع می ورزیدند که اکثریت هنوز هم چنین می نمایند، وی به معیت شوهر از واشنگتن راهی کابل گردید. بعد تر به سلسلۀ کار های خیریه با مؤسسۀ غیر انتفاعی اطفال بی بضاعت آشیانه در کابل آشنا و فعال گردید. در نتیجه نامبرده به زودی افتخار تشکیل شعبۀ «مؤسسۀ اطفال آشیانه» را در شهر واشنگتن به اتفاق چند خانم رضا کار امریکایی و افغان ایجاد نمود که کمک های قابل قدری ازین شعبه به اطفال کوچه گرد و آوارۀ سرک ها صورت می گیرد و تعداد زیادی ازین بینوایان از خیابان ها جمع و به مکتب شامل میگردند و فامیل های شان همچنان تحت پوشش یک معاش منظم قرار میگیرند تا دیگر اطفال شان را برای گدایی ارسال ندارند.

جای تأثر است که اگر صرف به این عنوان که میرمن اول افغانستان متولد لبنان بوده است، احساس، سوابق، تلاش برای انکشاف و ترقی محیط و موقف زنان افغان و معرفی پسندیدۀ افغانستان را از جانب وی به جهانیان نا دیده گرفته و او را از خود ندانیم. این خانم فعال نه تنها نام و موقعیت افغان و افغانستان را در داخل و خارج کشور ما به نیکی حمایت ومعرفی مینماید، بلکه سال های زیادی که مانند هزاران مهاجر دیگر افغان در امریکا زندگی نموده بود، خویش را بیشتر افغان تا لبنانی معرفی نموده و احساس و روابطی که به مردم افغانستان دارد، از صداقت و باور معنوی وی است.

خانم رولا غنی با میشل اوباما سابق خانم اول امریکا در قصر سفید

قسمت های قبلی این مقاله

اندر اوصاف میرمن های اول در تأریخ افغانستان – قسمت اول

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply