خون بی گناهان ازقندهارتا شفاخانه چهارصد بسترکابل !

0 911

خون بی گناهان ازقندهارتا شفاخانه چهارصد بسترکابل !   

    داعش جاده صاف کن زورازمائی های عربستان و هند با پاکستان !

پیوسته به گذشته بخش یکصدو پنجاه وپنج :

محمد امین فروتن

میگویند : پسری که در پارچه امتحانش درجواب این پرسش که اسم پایتخت فرانسه چیست بجایی پاریس لندن نوشته بود وقتی به خانه اش برگشت در نخستین فرصت از مادر اش استدعا نمود که دعا کند فرانسوی ها انگلستان را اشغال کنند وقتی مادرش علت این تغییر را پرسید ، پسر با اضطراب پاسخ داد که من امروز حین حل پارچه امتحان به عوض پاریس ، لندن را به عنوان پایتخت فرانسه جواب داده ام . پس از حمله همکاران داعشی حنیف خان اتمر برمهمانخانه ولایت کندهار که چندین تن از دیپلوماتهای امارات متحده عربی به شمول سفیر آنکشور کشته و مجروح شدند

https://www.youtube.com/watch?v=hKzoHFlYG5E&ab_channel=ArianaNews

 هرچند سعی همه جانبه  نمودند تا مسؤلیت آن حمله را بربدوش جنگجویان طالب باندازند اما اتخاذ تدابیر قبلی امنیتی از سوی وزارت خارجه کشور امارات متحده عربی و حضورشجاع پاشا  جنرال متقاعد سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI به حیث مستشار امنیتی رئیس امارات متحده عربی که گفته میشود قبل از رفتن چند تن از دیپلماتهای امارات ازکابل به کندهارو بازگشائی بزرگترین یتیم خانه در آن شهر  زمینه حصول یک توافقنامه شفاهی میان طالبان و دولت امارات متحده عربی  نیز در نتیجه تلاشهای  مستقیم این جنرال بازنشسته سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI مگر این بار در سمت مستشار امنیتی امیر امارات متحده عربی فراهم گردیده بود

          تصویری از مقامات امنیتی که در صفحات اجتماعی پدید آرندگان داعش در افغانستان تلقی میگردند .

 چنانچه قبلأ و بارها ازاین قلم خوانده اید که پس از کودتای سلفی نظامی در مصر که به قیمت سیزده میلیارد و پنجصد میلیون حکومت منتخب مردم مصر را سرنگون ساخت پادشاه عربستان  طی تماس با دولتهای  محمد نوازشریف و محمد اشرف غنی به فکر محو تمامی حرکت های سیاسی فرهنگی مذهبی در جنوب غرب و آسیای مرکزی با شیوه داعشی شد برای تقویت این  پروژه شبه  سلفی و استخباراتی  داعش که به نام «  دولت اسلامی  عراق وشام » مسمی ساخته شده بود با توجه به  نوع  ساختار ارتش سوریه که طی سالهای متمادی از سوی  ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق تجهیزو تمویل می گردید از حکومت نوازشریف خواستار تجهیز داعش شد و قرارداد فروش سلاح های که قبلأ بنام  جهاد افغانستان در اختیار پاکستان قرار گرفته بود  میان سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم نوازشریف و ریاست امنیت ملی عربستان به امضأ رسید .

https://www.youtube.com/watch?v=RR3UYl7WpUc&ab_channel=nauandeshiTerbione

چنانچه بارهاگفته ایم و نوشته ایم با حصول نخستین محموله سلاح پاکستانی که بنام جهاد افغانستان طی سالهای متمادی ذخیره گردیده بود آنرا دراختیار جنگجویان داعش قرارداده شد  وجنگجویان متذکره  در قطارهای از موتر های مودل جدید  بسوی دشهای سبز عراق و سوریه سوق داده شدند .

 سخت شگفت انگیز است که وقتی نیروهای وابسته با داعش بسوی عراق و شام از سوی شبکه های امنیتی منطقه بااهداف گوناگون مورد نظرشبکه های استخباراتی منطقه و جهان بنیاد گذشته شد توام با این پروژه امنیتی آنرا تیوریزه سازی گردید وشخصی بنام ابوبکر ابراهیم البغدادی یکی از جنگجویان خشونت گرای را که قبلأ در افغانستان و در دوران حاکمیت طالبان  آموزشهای از آدم کشی و تروریزم را فرا گرفته بود بحیث رهبرجنگجویان  با لقب امیرالمومنین منصوب نمودند انتصاب ابوبکر بغدادی زمانی مورد مخالفت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان واقع شد که برخی از جنگجویان وابسته با تحریک طالبان پاکستان به عنوان هواداران خلیفه بغدادی با بیعت مختصر و با یک لهجه محلی از زبان عربی ابراز ارادت مینمودند. طبیعی است که بجای یک امیر المؤمنین قندهاری با الهام از مفرادات شبه دیوبندی و دیگر مدارسی که از دیر بدینسو تحت سیطره ارتش پاکستان فعالیت می نمودند در قلاده مزئین با گفتمان بنیاد گرائی شریعتمداربا اتکای مطلق و دگم به منابع فقهی فرو میرفتند طبیعی است وقتی این بیعت وبیعت بازی به دورترین روستا های از کشور های آسیای میانه و غرب آسیا   که از سالهای سال بدینسوچراگاه منافع استراتیژیک پاکستان به حساب می آمد رونق یافت ،سازمان  اطلاعات ارتش پاکستان ISI  جهت پایان بخشیدن به سناریوی بیعت ها ی استخباراتی  نامه ای سرگشاده ای  را از نام ملا اختر محمد منصورکه ظاهرأ معاون ملامحمد عمر رهبر تحریک اسلامی طالبان ذکرشده  بود منتشرگردید

 هرچند قبلأ گزارش های مبنی بر وفات  ملامحمد عمر رهبر جنگجویان طالبان از سوی شبکه های امنیتی افغانستان و هند منتشر شده بود اما وقتی نامه سرگشاده ای که به امضای ملا اخترمحمد منصور صدوریافته بود از سوی وسائل ارتباط جمعی پخش شد ، در همان نخستین لحظات گروهی که خود را محاذ فدائی وابسته با تحریک اسلامی طالبان می نامیدند اعلام داشتند که این نامه دروغ است و اصلأ ملا محمد عمر مجاهد در سال ۲۰۱۳ میلادی در یکی از شفاخانه های کراچی وفات نموده و جسد آن نیز در ولایت زابل به خاک سپرده شده است پیوست با این اعلامیه گروه محاذ فدائی ریاست امنیت  افغانستان نیز با صدور اعلامیه ای اعلام داشت که ملا محمد عمر قبلأ ودرسال ۲۰۱۳ آنگاه که وی به غرض معالجه دریکی از شفاخانه های شهر کراچی بستری شده بود  درگذشته است

https://www.youtube.com/watch?v=3fh3K7Yrdso

از سوی دیگر پس از آنکه مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان برهبریی ملا فضل الله و حکومت پاکستان به شکست مواجه گردید تمامی شبکه های استخباراتی یعنی شبکه های که با ارتش پاکستان تعلق داشت و همچنان شبکه های امنیتی مربوط با وزارت داخله مانند FIA و CID و غیره طی یک معاهده جداگانه امنیتی با کابل در مرز های افغانستان جابجاشدند ، تصور چنین بود که شاید بتوانند با دل آرام به جهانیان نشان دهند که مرکز اصلی تروریزم و بنیاد گرائی پاکستان نه بلکه افغانستان است که برای پاکستان نیز درد سرهاو مزاحمت  ایجاد می نمایند .!!

https://www.youtube.com/watch?v=5TkscTcVRJ0

اما به بسیار زودی نخستین عملیات خونین و جبونانه انتحاری و گروگان گیریی شاگردان یکی ازمکاتبی که اکثریت شاگردان آنرا  فرزندان  افسران ارتش تشکیل میداد آغازیده شد و جالب بود که ملا فضل الله که در مناطق مرزی افغانستان پنهان شده بود مسؤلیت این عملیات بسیار درد آور را بر عهده گرفت و جنرال راحل شریف سر لشکر ارتش پاکستان و همچنان جنرال رضوان اختر رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ازحکومت کابل خواستند تاملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان راکه مسؤلیت جنایت خونین برمکتب نظامی درپیشاررا ب عهده گرفته است تسلیم پاکستان سازد

 یاهم اجازه دهند که ارتش پاکستان خود برای بازداشت ملا فضل الله و رفقایش وارد عمل شوند هرچند  از سوی حکومت کابل دربرابر این خواست پاکستان هیچگونه واکنشی نشان داده نه شد اما مطبوعات پاکستان گزارشهای را به نشر رساند که ارتش پاکستان چندیت تن از اعضای بلند پایه تحریک طالبان پاکستان را در داخل خاک افغانستان بازداشت نموده بود . میگویند وقتی وارد صفحه شطرنج شدی چه بخواهی و چه نخواهی تبدیل به ” مهره ” خواهی شد و مهره را نیز با بسیار آسانی به بازی میگیرند . افغانستان از دیر باز صفحه ای شده است برای بازیی شطرنج ؛ صفحه بازیی کشورهای خورد وبزرگ منطقه ، طالبان و داعشی ها هر روز و در هرگوشه ای و هرشب در هر خانه ای کودکان و کهنسالان ، بیوه ها و ناتوانایان ما را به ماتم میشانند . یک سویی این صفحه خونین را پادوهای استعمار و مافیای حاکم اشغال کرده و بدون شک و تردید این پادو ها ی استعمار و مافیا سربازان و جان فدایان داعش و طالبان اند که در آنسوی صحنه به ارائیش قدرت نظامی دست میزنند . آنچه در رابطه به این مسأله باید گفت این است که آیا براستی میتوان چشم از این مارمولک بازی ها فرو گرفت وفقط با اتکأ به شعار های های مفتکی از قبیل دشمن اصلی پاکستان است !  ستون اصلی و خونین پنجم را فراموش کرد ؟

          درسهای که از حادثه خونین حمله بر شفاخانه چهارصد بستر کابل باید گرفت .!

چنانچه میدانید در یک روز روشن و در یک صبح بهاریی کابل پنج تن از جلیقه پوشان انتحاری در جستجوی حوریان بهشتی وارد شفاخانه معروف چهار صد بستر گردید ند و بیمارانی را که با هزاران درد و ناامیدی در این شفاخانه به خواب رفته بودند با شلیک گلوله ها و گشودن جلیقه های های انتحاری از خواب بیدارشدند و هنوز ازیک پهلوی خواب بیدار نه شده بودند که در رگبار گلوله ها به به خاک وخون کشیده شدند. پیوست با این عملیات خونین گروهی که خود را فدایان امیر المؤمنین و داعش  می نامیدند مسؤلیت این فتح ننگین  را برعهده گرفت .

در اعلامیه ای که از سوی دفتر خراسان داعش صادر شده است این عملیات را بر ضد کفار و مشرکینی نامیده اند که از ناچاری وارد بزرگترین شفا خانه شهر شده بودند ، دراعلامیه متذکره اسمای پنج تن از کسانی که با قتل بیچاره گان و درمانده گان فخرفروشی میکردند و به جهنم وصل شده اند نیز به نشر رسیده است . اسمای قاتلان فرزندان بیمار این میهن چنین است .

۱ : عبدالرحمن تاجیک تبار

۲ : ابراهیم  تاجیک تبار

۳ : سعد خراسانی

۴ : جعفر هراتی

۵ : مسلم کابلی

جالب آنجاست که پیوست با پذیرش مسؤلیت  انجام این عملیات ننگین نحوه اجرای آنرا نیز بیان شده است .

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply