زن مهد اسلام به سوی ثریا- زن افغان بسوی قهقرا

انجنیر فضل احمد افغان 

409

  کانادا: ۳می ۲۰۲۳م.

بنازم یک بام ودو هوا را! یعنی یک دین و دو مسیر تضاد، هموطنان عزیز شاهد بودند که بتاریخ ۲۱ می خانم مسلمان از عربستان سعودی بنام رایانا بارناوی که از علوم اسلام واقعی، ساینس و تکنالوژی برخوردار بود با روی برهنه با سه مرد نامحرم یکجاه پرواز ده روزه خود را بسوی فضأ آغاز نمود،.

خواهران و برادران هموطن با اطلاع از این اقدام متهورانه دخت عرب خواستم چند سطری با قدر دانی از این دختر عرب که چندی قبل اجازه راندن موتر را نداشت امروز با روی برهنه با چند نا محرم به فضا سفر کرد تبریک و تهنیت بگویم اما فوری از اقدامم منصرف شدم و فکر کردم که اگر خداناخواسته بنابر عوارض تخنیکی سیاره سقوط کند در آن زمان تبر طالبان دسته پیاده کرده یعنی با دید تاریک شان از اسلام واقعی با فیرهای تفنگ و صدای الله اکبر به جاده ها خواهند ریختند، پایکوبی و شادمانی خواهند کرد و برای ملت نجیب افغان گوشزد خواهند کرد که ادعای شان که زنان را به تحصیلات عالی و کار نمیگزارند برحق بود و با بلندگویان خواهند گفت دیدید که خداوند چطور زنی را که مغایر اسلام عمل کرده بود جزا داد و برای من نیز که از حق دفاع نموده بودم نفرین خواهند فرستاد لهذا من نوشته خود را الی بازگشت موافقانه رایانا به تعویق انداختم و حال که الحمدالله خانم مع الخیر موافقانه مطابق پلان بتاریخ ۳۰ می در آبهای خلیج مکسیکو فرود آمد یعنی حق بر ناحق غلبه کرد و طالبان سیه رو شدند عرایض خود را حضور شما عزیزان ذیلا تقدیم میدارم.

بلی این دخت قهرمان عربی که در یکی از۳۶پوهنتون (دانشګاه) عربستان سعودی تربیه گردیده و به اجازه رهبری عربستان سعودی امروزی که نسبتا دیدوسیعتر از دین مقدس اسلام در قرن ۲۱ دارد و میخواهند به جهان بفهمانند که مسلمانان جهان باید در چوکات هدایات قرآنی و آحادیث موأثق محمدی خود را با پیشرفتهای علوم و دانش جهان امروزی و فردا اعیار و نمی گذارند دشمنان اسلام ملتهای مسلمان جهان را چون گذشته های خود و اغیار در چنگالهای پرخون خود در اسارت بگیرند و توسط نوکران و غلامان تربیه شده خود چون طالبان، داعش و دیگر بنیادگرا های افراطی مزدور ای منحرف شده از اسلام واقعی که بنامهای مختلف اسلام از مسیر آموختن علم و دانش که به آن در قرآن مجید تأكيد به عمل آمده به عقب رانده اند و توسط اعمال خشن غیر اسلامی، غیرانسانی و غیر بشری نوکران و غلامان خود نه تنها مانع رشد جهان اسلام شده اند میخواهند دین مقدس اسلام را نیز در جهان بدترین دین معرفی نمایند.

خواهران و برادران عزیز هموطن در چهار دهه گذشته شاهد بوده ایم که رهبران وقت انگلیس، امریکا، عربستان سعودی چطور بیش از ۲۵۰۰۰ مدرسه را در پاکستان مخصوصآ مناطق خیبر پشتونخواه برای اعمال تروریستی کشودند که حاصل آن طالبان دیروز و امروزی اند که نه تنها برای افغانستان بلکه برای خود پاکستان و کشورهای منطقه نیز تهدید گردیده اند و نیز طالبان امروزی که بر ملت شریف و قهرمان افغان حاکم اند نه تنها برای تاریک نگهداشتن ملت افغان و به عقب راندن افغانستان به قرون حجر گماشته شده اند بلکه توسط آنها نصف بدنه ملت افغان که عبارت از مادران، خواهرا ن و دختران غیور افغان اند را با بستن دروازه های پوهنتونها از آموختن علم و دانش محروم ونیز با مانع شدن از کار و فعالیتها اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور نه تنها کمر اقتصادی فامیلها را شکسته و منازلشان را به زندان تبدیل، در فقر و بیچارگی و یأس حیات بسر میبرند ، همچنان قشر داشمند و فهمیده را که چشم امید فردای مادروطن بود با چشمان پر از اشک از دامان مادر به فرار وادار با عالم غم و الم با قبول شرایط سخت و دشوار در غربت به امید فردای روشن در درد مادر میسوزند و میسازند، اما با تآسف طالبان بدون توجه به اینکه جهان تغیر نموده و از مهد اسلام زنی آراسته با علوم مدنی یعنی ساینس و تکنالوجی با روی برهنه بدون محرم با سه مرد نامحرم برای ده روز به فضا میروند با کوردلی بدون دانش از اسلام واقعی و دید وسیع از جهان امروزی در عوض کشودن دروازه های علوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادر و دیگر علوم مدنی به افتخار صدها دروازه های مدارس دینی را در ولسوالیها بنامهای مختلف برای تربیه تروریستان و جنایتکاران میکشایند تا چون خفاشان که از تاریکی شب برای بقای زندگی خود استفاده مینمایند طالبان، برای تداوم بقای خود و رسیدن اهداف شوم بادارانشان از این گروه برای سرکوب نمودن ملت تشنه ازادی و ارتقای کشور بطرف مدنیت استفاده و برای ایجاد تنش‌ها با همسایگان استفاده می نمایند یعنی میخواهند که توسط یک کتله بیدانش خایین تربیه شده خود نه تنها با ایجاد تنش‌ها با همسایگان مادروطنما را خداناخواسته چون سوریه به میدان جنگ نیابتی تبدیل و سرنوشت اکثریت ملت مظلوم و بیدفاع أفغان را برای رسیدن اهداف شوم خود و باداران خود بدست گیرند.

هموطنان گرانقدر از لابلای تاریخ چند دهه گذشته آگاهی دارید که قدرتهای اشغالگر به تعقیب سیاست دیرینه بریتانیا ( اکثریت بیدانش و اقلیت خائین) چطور با استفاده از بیسوادی و بیدانشی تحمیل شده شان بر ملت مظلوم و ستمدیده افغان سرنوشت کشور عزیز و هم میهنان ما را در چنگالهای پرخون عده ای از جنایتکاران خائین , وطنفروش و مزدور دون صفت هموطن خود ما سپرده اند و با آغوش گرفتن خائنین و جانیان هموطن خود ما بسیار محیلانه و مکارانه بنامهای آزادی, دیموکراسی و حقوق بشر بر ضد آزادی, دیموکراسی و حقوق بشر عمل نموده وملت مظلوم افغان را در اشغال خود بکلی مضمحل و با وارد نمودن مجدد طالبان نابکار که در آگست ۲۰۰۱م بنام تروریست رانده شده بودند بتاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱م  به ارکه قدرت رسانیده و ملت مظلوم و کشور با افتخار و سربلندی ما را که در آن زاده شده بودیم هر روز از روز قبل بطرف گودال بدبختیهای غیر قابل تصور و سرنوشت نامعلوم سوق داده اند و میدهند.

هموطنان عزیز لطفآ بیدار شوید دوست و دشمن مادروطن و ملت افغان را بشناسید منتظر ملل متحد و این کانفرانس و آن ابلاغیه نباشید چه ملل متحد یکی از سکرتریتهای دولت امریکا میباشد و برای امریکا بعد از شکست کمونزم اتحاد جماهیر شوروی وقت نه تنها افغانستان بلکه پاکستان که از ۱۹۵۳م دوست ستراتیژیکی امریکا بود نیز اهمیت خود را از دست داده اند در عوض سیع مینمایند که از پدیده سیاه طالبیزم و داعش در مقابل کشورهای منطقه با مصارف کمتر استفاده نمایند لهذا من معتقدم که نشاندادن بغضی چراغ های سبزی از منابع مختلف برای فریب ملت مبارز و قهرمان افغان خاصتا زنان دلیر و قهرمان افغان که برای ازادی از یوغ نوکران اغیار در ۲۱ ماه گذشته قهرمانانه مبارزه نموده اند میباشد، لهذا عرض من این است که خواهران و برادران هموطن عزیز بدانید که بدون‌ اتحاد و همبستگی اهنین ملت افغان راهی دیگری برای نجات نیست یعنی ملت قهرمان افغان باید با یک مشت آهنین و قد رسا به پا برخیزند و فغان افغان رادر داخل کشور و سراسر جهان بر ضد حامیان طالبان که ملت افغان را بخاک و خون کشانیده اند و عامل همه بدبختیهای مادروطن ما میباشند بلند و بگوئید که اعمال طالبان بکلی مغایر هدایات منشور سازمان ملل متحد و اوامر الهی است طالبان باید سر تمکین به هدایات قرآنی، منشور سازمان ملل متحد و اراده اکثریت قاطع ملت أفغان بگذارند و به جهانیان بگویند که دولت یک زبانی،یک قومی، یک سمتی و یک مذهبی انحصاری راۀ حل نیست ما یک ملت واحد افغانیم دیگر دسایس شما کارا نیست، اگر واقعآ شما به صلح ,آزادی , دیموکراسی واقعی مطابق شرایط اجتماعی افغانستان و حقوق بشر معتقد میباشید و خود را دوست ملت افغان و افغانستان میگوئید لطفآ با ملت نجیب و صلحدوست افغان دست انسانیت و صداقت را دراز و با حاکمیت قانون سرنوشت خائنین و جنایتکاران را که مغایر حقوق بشر عمل کرده اند بدست قانون سپرده و سرنوشت آینده کشور را به ملت نجیب افغان بسپارند تا خود سرنوشت مادروطن خود را در فضای ازادی تعین و با تفاهم و حسن نیت همجواری با کشورهای همسایه ,کشورهای ذیدخل و جهان صلحدوست در فضای صمیمیت و صداقت قضیه ای افغانستان را بشکل بسیار آبرومندانه حل و فضای صلح را در افغانستان و منطقه ایجاد نمایند.

بلی این آرزو وقتی براورده شده میتواند که اولآ تمام خواسته های ملت افغان به شمول طالبان افغان و کشورهای ذیدخل دریک کانفرانس بین الافغانی دانشمندان بیطرف ، وطندوست با تقوی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد مطرح و بعد ازتوافق به یک پلان وستراتیژی که جوابگوی راۀ حل شرافتمندانه برای قضیه ای افغانستان باشد موضوع در یک کانفرانس منطقوی که متشکل از افغانستان و کشورهای همسایه باشد تحت سرپرستی سازمان ملل متحد مطرح گردد.

بالاخره فیصله کانفرانس منطفوی در یک کانفرانس بین المللی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد مطرح وبعد از فیصله نهائی موضوع به شورای امنیت ملل متحد ارجاع وبعد از فیصله شورای امنیت در عمل تطبیق شود.

ومن الله توفیق

**************************************

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.