بجواب نوشته  محترم فقير

170

بجواب نوشته  محترم ” فقير ”  که در سايت وزين ” افغان جرمن “، ” تاند ”  و دعوت زير عنوان ” نوشته هاي کاپي شده و غير ملي سيف قاضي زاده ” بچاپ رسيده است  ;

دوستان عزيز !

 نوشته  دوست محترم ” فقير صاحب”  را که نظر انتقادي خويش را در مورد مقاله اينجانب زير عنوان ” حوضه ابگير دريا کابل ”   , در دو نوبت از طريق سايت وزين ” افغان – جرمن ” و ” تاند ” ارائيه , چاپ و نشر نموده است و تا حدي خشن و پرخاشگرانه با موضوع برخورد نموده و خواسته اينجانب را تحقير نمايد , از نظر گذشتاندم . با انکه نميخواهم با چنين اشخاص و بحث هاي بي هوده نموده  خود را در گير سازم , لذا در وحله اول با خود گفتم که جواب ” اين چنين ها سکوت ” است , لذا در صفحه فيس بوک ام , با عرض سلام از حضورش خواستم رد شوم ” ولي با تأسف که اين کار هم جايي را نگرفت و محترم فقير صاحب استاد مأبانه  بدنبال مقالاتم زير عنوان ” حوضه ابگير دريا کابل ”   و  “هري رود ” افتاده و همواره تأکيد  دارد که اين مقالات “خلاف منافع ملي” است و بگونه غير مستقيم مرا مزدور و اجير کشورهاي همسايه معرفي داشته است .

 اينجانب تا حال نميدانم که کدام جمله و پاراگراف اين مقالات  ,  ” خلاف منافع ملي ” ميباشد .

اين  مقالات  که از ديده گاه جغرافيايي موضوع ابهاي افغانستان را مورد مطالعه و تدقيق  با استفاده از منابع داخلي و  خارجي  قرار داده و در ان هيچ اهداف سياسي نهفته  نيست , چگونه ميتواند ضد منافع ملي باشد ?  ولي  با تاسف که پريشان گويي هاي اقاي فقير اذهان عده اصحاب رسانه ها  را ” مه الود” کرده , حتي  اينکه يکي از رسانه ها بدون مطالعه متن اين مقالات از نشر مقالات بعدي ام در مورد “حوزه ابگير دريا کابل” و “هري رود” صرف نظر هم نموده است .

 بهر حال بر ميگرديم بر اصل مطلب :

دوست عزيز جناب ” فقير ”  , نخست : استعمال کلمه “حوضه” را  نادرست و نا بجاه خوانده و مي فرمايد , بايد بجاي ان کلمه “حوزه” استعمال گرديد . ( معني حوضه در فرهنگ عميد – حوضه , اسم عربي – زمينها ايکه در انتهاي رود ( دريا)  قرار دارد و از اب مشروب ميشود ) .

 ثانيأ : ايشان حوضه هاي ابگير دريا هاي افغانستان را خلاف نظر علما و دانشمندان رشته , به شش حوزه ( حوضه ) , آبگير طبق برداشت شخصي اش تقسيم مينمايد  . اين در حاليست که , اکثر محقين داخلي و خارجي به اين نظر اند که افغانستان داراي پنج حوزه ( حوضه ) ابگير ميباشد و حتي عده اي علما چون , استاد مرحوم پوهاند صاحب عارض انرا به چهار حوضه ابگير تقسيم نموده و حوزه ابگير درياهاي شمال را جز حوزه ابگير دريا امو ميداند , ( جغرافياي طبيعي افغانستان , چاپ پوهنتون کابل  – اثر : پوهاند صاحب عارض ) . وزارت انرژي و اب افغانستان نيز حوزه ( حوضه ) هاي ابگير دريا هاي افغانستان را به پنج حوضه ذيل : حوزه دريا کابل , امو , درياهاي شمال , هريرود و هلمند تقسيم نموده است .

مهمتر از همه اينکه محترم ” فقير صاحب ” نوشته هايم را چنانچه اشاره شد خلاف منافع ملي خوانده  و بيان ميدارد که نوشته هاي سيف قاضي زاده در مورد : تجارت , معادن و ابهاي افغانستان خلاف منافع ملي تحرير يافته است . اين در حاليست که , من هيچ نوشته در مورد تجارت و معادن افغانستان تا حال برشته تحرير نياورده ام و همه نوشته هايم در قالب “جغرافيا” , “جغرافياي سياسي ” و  “جيوپوليتيک ” جاه دارد و از مداخله در مسلک ديگران دوري ميجويم.

ثالثأ : ايشان به تکرار بخش خيلي کوچک از نوشته ام را طور ناقص نقل مينمايد که ” درياهاي افغانستان از دشتهاي پهناوري ميگذرد ” , بدين معني که دريا هاي افغانستان از دشت هاي پهناوري نميگذرد و ما در افغانستان دشتهاي پهناور نداريم و ان صحرا ها است . ( معني دشت در فرهنگ معين : صحرا , زمين پهناور و ناهموار ) .

 از جناب ايشان احترامانه تقاضا مينمايم که يکبار سير حرکت : دريا هيرمند / هلمند , هريرود و امو را از منبع الي مصب  مطالعه فرمايند و بعد در مورد صحت موضوع مورد بحث خود قضاوت کند .

چهارم اينکه ايشان در مورد منبع دريا کنر نيز انگشت انتقاد گرفته .

در مقاله ام زير عنوان حوضه ابگير دريا کابل چنين نوشته ام  : ” دريا کنر از کوههاي چترال که درشمال    پاکستان موقعيت دارد , سرچشمه ميگيرد ” . ( جغرافياي طبيعي افغانستان – اثر : پوهاند عارض )

ايشان اين جمله را خلاف منافع ملي خوانده و اعتراض مينمايد که نبايد چنين تحرير ميشد .

ما نميتوانيم موقعيت هاي جغرافيايي را مطابق ميل خويش تعين نمايم , خواسته و يا ناخواسته کشوري بنام پاکستان در همسايگي ما با چنين موقعيت قرار دارد .

پنجم : محترم فقير  در جايي ديگري به نقل از مقاله ام مينويسد :

“افغانستان بعد از سال 2001 م اقدامات بلند پروازانه نموده تا ابهايش را تحت کنترول در اورد ” .

همه ميدانند که از اواخر سال 2001  الي اواخر سال 2021 م امريکا حضور گسترده در افغانستان داشت و حکومت افغانستان تلاش نمود که بکمک مالي امريکا کنترول و مديريت ابهاي افغانستان را در دست گيرد , که اين عمل اقدام نيک حکومت وقت شمرده شده , ولي در بسياري از موارد ايالات متحده از کمک مالي در مديريت ابهاي افغانستان بخصوص حوزه ابگير درياي کابل و شاخه ان , دريا کنر بنابر فشار هاي پاکستان شانه خالي مينمود . ازينرو ايالات متحده تا زمان حضور شان در کشور با دولت مرکزي در مورد هيچ اقدام عملي صورت ننمود  . تنها کشور جاپان در ولايت ننگرهار , با استفاده از اب دريا کنر غرص اب رساني به اراضي باير , زراعتي و فارمها , اقدام قابل ملاحظه نموده که با کشته شدن ” کاکامراد ” متخصص چاپاني الاصل , توسط – اي . اس . اي , پاکستان کار اين پروژه نيز متوقف گرديد , در ديگر بخشها طبق نظر متخصصين داخلي و خارجي افغانستان نتوانست از ابهايش استفاده لازم نمايد و مديريت ابها را در دست گيرد . مثال : استفاده از اب دريا پنجشير , سالنگ , غوربند , للندر , لوگر , عليشنگ و علينگار .

اشرف غني ريس جمهور وقت نيز درين عرصه تلاش نمود تا ابهاي کشور را درست مديريت نمايد و  پلانهاي شهيد داوود خان را به منصه اجرا گذارد ولي با تاسف که نا امنيهاي داخلي , جنگسالاران که خود را مالکين جزاير قدرت ميدانستند همراه با مفسدين حکومتي مانع اين کار گرديد و به ايشان فرصت لازم کاري را در عمل نميداد . بعد از سقوط جمهوريت  , حکومت طالبان توانستند طرح داود خان شهيد بعد از 52 سال انتظار در مورد حفر کانال قوش تيپه را عملي نمايد . خوشبختانه مرحله اول فاز کار اين کانال بطول 108 کيلومتر به پايان رسيده و کار بالاي مرحله دوم ( فاز دوم ) ان اغاز گرديده است . که اينجانب زير عنوان ” کانال قوش تيپه ” در مورد به تفصيل صحبت نموده  ام .

 همينطور جناب فقير , نقشه تقسيمات حوضه هاي ابگير , دريا هاي افغانستان که چاپ وازرت انرژي و اب است  نيز به باد انتقاد گرفته و انرا نيز خلاف منافع ملي ميخواند . درين نقشه بر اساس تقسيمات وازارت انرژي و اب افغانستان خلاف نظر جناب فقير طوريکه گفته شد ابهاي افغانستان به پنج حوضه بزرگ ابگير ( حوزه ابگير دريا آمو , دريايي شمال , کابل , هريرود و هلمند / هيرمند ) تقسيم و حدود حوزه هاي پنجگانه ابگير افغانستان در ان نيز نشان داده شده است .

درين نقاط که به رنگ زرد در ان نشاني شده شامل مناطق چون : دشت شيورتپا  در کنار دريا امو هم و مرز با ازبيکستان و ترکمنستان , دشت نا اميد در غرب هرات هم سرحد با کشور ايران , دشت مارگو در ولايت نيمروز , ريگستان سدي و لورا ( نيمروز و هلمند )  , نيز نشان داده شده  که اين نقشه خيلي نا اشنا براي جناب فقير  فقير و بيگانه با خصوصيات جغرافيايي افغانستان ميباشد .

 اينک همان نقشه  مورد اعتراض محترم فقير را غرض ملاحظه شما خواننده گان ارجمند تکرارأ در دو شکل مختلف بنشر ميرسانم ( نقشه شماره – 1 و 2 ) . ( رياست جيوديزي و کارتوگرافي  , وزارت انرژي و اب افغانستان )

مردم ما ميگويند که :

 ” مشت پوشيده و هزار دينار ” . او  خودش , خود را مورد کج خلقي و تمسخر ديگران قرار ميدهد .

  علاوتأ , جناب فقير صاحب مقاله ديگرم را زير عنوان

 ” جيوپوليتيک کوريدور واخان ” نيز باد انتقاد گرفته و انرا ضد منافع ملي کشور و به نفع کشور : پاکستان , چين و تاجيکستان خوانده است که چرايي انرا من هم نميدانم !!!  . ايشان ميفرمايد که اين همه مقالات : کاپي , ترجمه شده و ضد منافع ملي است ولي سند نمي اورد تا علاوه بر خواننده گان محترم , اينجانب نيز به نواقص و اشتباهات کارم پي برم . ارزو مندم که ايشان , دقيق , فاکت وار ( factually )  , علمي و احترام اميز نواقص کارم را در مورد مقالاتم مورد نظرش برملا سازد تا من نيز از انتقاد بجاه و نق هايش چيزي بياموزم و لذت برم . ” نبايد بزرگي خويش را در حقارت ديگران ديد ” .

در جايي هم ايشان نگاشته است که اين شخص ” نو وارد ” در رسانه ها طي مقالات خويش که خلاف منافع ملي است ميخواهد افکار را مغشوش و واقعيت ها را وارونه جلوه دهد . در جواب بايد گفت که ، همکاری قلمی ام با رسانه های جمعی کشور و مجلات علمی پوهنتون کابل و ننګرهار ( بولتن جغرافیا و مجله علوم طبیعی ) از سالهای 1357 و 1358 هجری شمسی , زمانيکه اينجانب عضويت کدر علمي پوهنتون هاي کابل و ننګرهار را حاصل نموده ام  میباشد , نه امروز و یا دیروز .

در جلا وطن از سال 1998 و 1999 تا امروز نخست با ماهنامه وزين ” دعوت ” , ” افغان – جرمن ” , ” آريايي ” , ” تاند ” , ” آسمايي ” , ” کابل ناتها ” و . . . زير نام ” سيف الرحمن سيف ” همکاري داشته ام  .

جاه دارد تا از مديران مسؤل همه رسانه فوق الذکر که در امر چاپ و نشر مقالاتم , در مقاطع مختلف زماني بامن همکاري نموده اند , خاصتأ جناب بزګر صاحب مدير مسؤل نشريه وزين ” دعوت ” که هيچگاه اوازم را ناديده نگرفته ,  صميمانه اظهار سپاس و شکران نمايم .

بهرحال اين مختصر را بجواب نوشته محترم ” فقير ” که در سايت وزين ” تاند ” و ” افغان – جرمن ” بچاپ رسيده و به انتقاد , خورده گيري و عيب جويي از مقالاتم ( حوضه ابگير دريا کابل , هري رود و جيوپوليتيک کوريدور واخان ) پر داخته , غرض قضاوت  خواننده گان گرامي و همسلکانم عزيزم  بنشر ميرسانم , و از همه خواهش دوستانه مينمايم تا خود اين مقالاتم را بخوانند ,  قضاوت نمايند و مرا نيز متوجه اشتباهاتم سازند .

عرض حرمت

سيف قاضي زاده

10 – 11 – 2023

يادداشت :

بايد مختصرأ بعرض رسانم که عمرم در تدريس اولاد وطن , افغانستان عزيز گذشته است و حال هم خود را مديون فرزندان وطنم ميدانم , زيرا من در داخل و خارج از کشور به پول دولت افغانستان ( پول بيت المال )  تحصيل کرده ام و منافع ملي کشور برايم اولويت دارد و  حفظ انرا بر خود فرض ميدانم .  پدر خدابيامرز و جنت نشانم که عالم دين و مامور بلند رتبه دولت ظاهرشاهي بود هميشه بما ميگفت  : ” حب الوطني من الايمان”  اين حرفهاي پدر بزرگوار هنوز هم در گوشهايم طنين انداز  و زنگهاي ناقوسش گوشهايم را نوازش ميدهد  .

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Comments are closed.