!قابل توجه رئیس جمهور افغانستان

کاندیداکادمیسین اعظم سیستانی 

0 728

کاندیداکادمیسین اعظم سیستانی                                                         ۲۲/ ۱۱/ ۲۰۲۰

بندکمالحان، آرمانی که بعد از هفت قرن تحقق یافت

 

قابل توجه رئیس جمهور افغانستان!

 و والی ولایت نیمروز

احساس خوشحالی یا درد ورنج انسانها به تناسب درک وفهم شان ازپدیده های اجتماعی- اقتصادی وسیاسی ویا فرهنگی متفاوت است. بسیاری از مردم وجوانان نیمروز احساس ودرک میکنند که بند کمال خان آرمان بزرگ پدران ونیاکان واجداد شان است که بعد از هفت قرن به حفیقت پیوسته است.

بهره برداری از این بند بزرگ آبی بدون شک تحول عظیمی در زندگی شان وارد میکند،اما این احتمال نیز وجود دارد که بسیاری از همین مردم نیمروز به خطراتی که این بند را همواره تهدید میکند، فکر هم نکنند، مگر کساتی که شاهد سختی ها و بدبختی های مردم فقیر نیمروز بوده اند ، وجود این بند را برای سعادت آینده خود و فرزندان خود به مثابۀ موهبت خداوندی ارج میگذارند، و درک میکنند که بندکمالخان همانقدر که در آوردن تحول در زندکی مردم کشور مفید ومثمر است به همان اندازه دشمنان خطرناک نیز دارد که میتوانند توسط نوکران واجنتان رنگارنگ خود که متاسفانه درمقامات بلند دولتی قراردارند، این بند را که برای شادابی نیمروز ورقاه مردم آن اعمار شده است نابود نمایند.

دوماه قبل یک هیات بلند رتبه از کابل برای دیدار از چگونگی پبشرفت کار بند به نیمروز رفته بود.این هیات بعد از برگشت یک تعداد عکس های محرم بند را رسانه ای ساخت. بزودی بعد از پخش تصاویر بند؛ دشمن برای تخریب ان دست بکار گردید و با یک حمله تروریستی شبانه هفت تن از نیروهای امنیتی افغان را در پوسته قلعه فتح، کشت ولی موفق به تخریب بند نشد.

به نظرمیرسد که اعزام این هیات از مرکز برای باز دید بند، یکی از توطئه های دشمن بود تا اطلاعاتی در مورد این بند کسب کند واقداماتی برای تخریب آن بعمل آورد.

اینک از طریق رسانه هامطلع میشویم که دشمن میخواهد از راه دیگری وارد حریم امنیتی بندکمال خان شود. این بار با مطرح کردن انتقال مقبرۀ خیالی کمالخان بجای دیگری میخواهد هیاتی را به داخل حریم امنیتی بند بفرستد و به این بهانه از موقعیت بند و راه های حمله بر آن؛ تصاویر واطلاعات دقیقتر بدست آورد .این طرح با وجود حنبه قومی، حطر بزرگی را متوجه بندی میکند که بعد از هفت قرن انتظار توام با فقر و بدبختی‌ مردم نیمروزساخته شده است.

مردم نیمروز باید هوشیار باشند و فریب این گونه توطیه ها را نخورند و دربرابر چنین دسایس صدای اعتراض خود را بلندکنند ومقامات مسئول را متوجه توطئه دشمنان این بند کنند.

در اوضاع بحرانی امنیتی و گستردگی فساد در ادارات دولتی وامکان تطمیع کارمندان از راه پیشکش رشوه های کلان، نه ریس شورای ولایتی ونه معاون والی و نه ریاست اطلاعات وفرهنگ ونه ریاست حج وارشاد وغیره اجازه وحق و صلاحیت هیچگونه تحقیقات و پژوهشی برای  انتقال استخوانهای مرده ای مجعول یا نبش قبر یا قبرستانی را در ساحه ممنوعه بند ندارند.

هرنوع تلاش و تشبث برای ورود به حریم امنیتی بندکمالخان چی قبل از افتتاح آن وچی بعد ازآغاز بهره برداری آن، به معنای همدستی با دشمن و زمینه سازی برای تخریب بندکمالخان باید تلقی گردد.

از رئیس جمهور داکتر اشرفی غنی و از والی ولایت نیمروز ومسئولان امنیتی که تا کنون قربانی های فروان داده اند وبا خون فرزندان این وطن توانسته اند امکانات اعمار واکمال بند را تامین کنند، تقاضا میکنیم که بدون اجازۀ شخص رئیس جمهور غنی به هیچکس دیگر اجازۀ عکاسی از بندکمالخان را ندهند،تا مبادا امید های دیرینه مردم نیمروز برای دستیابی به یک زندگی آبرومند به یاس مبدل نشود، ورنه با ورود هرهیاتی ممکن است دشمن بتواند کلید رمز تخریب بند را بدست آورد ومردم نیمروز را دوباره برای چند قرن دیگر بدبخت وبی آب سازد.

منورین و روشنفکران نیمروز باید بیش از هرکس دیگر ی هوشیار وبیدار باشند.و دست از تلاش های وطن پرستانه بر ندارند وحرکات موزیانه دشمنان این بند را زیر نظر داشته باشند و نیروهای امنیتی را بموقع درجریان بگذارند.ختم

Abdull Qadir Anwary ، شخصیت منور نیمروز درکامنتی چنین مینویسد:

 

‌جناب سیستانی صاحب عالیقدر عرض سلام و احترام،

 من منحیث یک عضو کوچک از خانواده بزرگ سیستان براین دوراندبشی و خیراندیشی، و احساس تعلق خاطر با زادگاه و دیارپرافتخار خویش یعنی سیستان زمین سر تعظیم فرود می اورم، این دل واپسی ها ونگرانی ها و تشویش های شما یک چیز را دقیق به اثبات میرساند که شما واقعا بیش از من و هر کسی دیگر درد و رنج و نابسامانی ها، محرومیت ها و تشنه کامی ها و فراموش شدن و از نظرافتادن این سرزمین از دید و نگاه مسئولین و حکام در حکومت های مختلف، را احساس و لمس نموده و شاهد ان بوده اید، اینک که بفضل و یاری خداوند بقول شما به نقل از تاریخ بعد از هفتصد سال و اندی این آرزوی دیرینه نیمروزیان در حال براورده شدن است، دشمن اصلی اعمار بندکمالخان در تلاش به یاس مبدل ساختن این امیدهاست. قبل از آغاز آب گیری بند یکعداد عکسها از ساحه ممنوعه بند توسط یکی از جوانان عضو شورای ولایتی نیمروز اخذ و از طریق شبکه های اجتماعی نشر و پخش گردید.

 هشت ماه قبل از این، من در جمع هییت محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ ، که جناب باوری صاحب معین فرهنگی وحفظ اثارباستانی این وزارت در رآس قرارداشت به نیمروز عزیمت نمودیم که یکی از روزها باجناب معین صاحب وهمراهان شان وجمعی ازمسولین محترم حکومتی ازجمله معاون صاحب ولایت غرض بازدید ازکارا عمار این پروژ ه به کمالخان رفتیم. وقتی درحریم بند قدم مینهادیم اولین وجدی ترین خواهش مسئولین امنیتی وساختمانی بند این بود که لطفآ عکاسی نکنید وحتی گوشی مبایل را اجازه بیرون کشیدن ازجیب نمی دادند ودرهرچند قدمی باخط درشت نوشته شده بود که ازعکس برداری خودداری کنید، اینکه جناب وکیل صاحب چطور و باچه مجوزی این عکس هارا اینطور واضح مدون مشرح اخذ و با وجود اگاهی ازخطرات ناشی ازسوء استفاده همسایه بیدار و درکمین نشسته این بند به این قمارخطرناک پرداخت، خود جای سئوال دارد؟ همان بود که بعد ازیک یادو هفته ایرانیان باهمکاری و راهنمایی مزدوران واجیران خود فروخته ومعلوم الحال شان بر پوسته محافظتی بند شبیخون زده به تعداد شش نفر ازمحافظین را شهید وچند تن دیگر را زخمی ساختند، و اگرهمین ایثار و فداکاری نیروهای سربکف دفاعی وامنیتی ما نمی بود این بند هرگز به پایه اکمال نمیرسید. بسیاری سربازان ومسئولین امنیت و دست اندرکاران اعماراین بند طی سالیان گذشته  از جانب ایادی سپاه و حملات شبانه براین بندجام شهادت نوشیدند.

جناب سیستانی صاحب، من هم ضمن تایید فرمایشات و دغدغه و نگرانی های شما، مبنی بر خطرات احتمالی برنیت هیئت دیدار کننده از بند و مسئله انتقال جسد تحت نام کمالخان به بیرون از ساحه بند ، به دیده شک وظن و گمان مینگرم، باوجودیکه شما با اسناد و شواهد تاریخی و مستدل برهویت صاحب قبر بنام کمالخان ابراز تردید نمودید و این جسد یکصد ساله را که با اعمار بند هیچ رابطه ندارد و نامش در هیچ جای از تاریخ بنام بنیانگذار بند ذکر نشده است را کار منطقی و درست ندانسته اید اما بازهم اشخاص و افراد تحت نام مسئولین دارای صلاحیت اینچنین کارهای خلاف اصول و واقعیتهای تاریخی برهمان موضع اشتباه شان پافشاری مینمایند ، باید اگاه باشند که هرگونه خطر که ازاین ناحیه و به بهانه این اقدام غیرموجه واشتباه، در حال وآینده متوجه این ارمان هفتصد ساله نسلهای بخاک خفته و حال حاضر سیستان شود ، مسئولیت مستقیم ان به این اقایان برمیگردد وانگاه هیچ بهانه ویا حیله نمیتواند از انها رفع مسئولیت نماید ، و ماعلینا الا البلاغ!»

با توجه به تصبرۀ مفصل آقای انوری (شاعر و سخنور نامدار نیمروز) ثابت میگردد که آیادی و نوکران حلقه بگوش در لباس نماینده  مردم در سطح تصمیم گیری ولایت نیمروز حضوردارند و برطبق دساتیر دشمن سعی در تخریب این بند دارند. موضوع انتقال مقبره  که نه کدام شخصیت ملی و اجتماعی یا مذهبی بوده و در تاریخ محلی نیز کاری مهم توسط او در محل صورت نگرفته است، نباید خیلی جدید گرفته شود، زیرا این موضوع به رهنمونی کسی که با نشر وپخش عکس های غیرمجاز بندکمال خان سبب قتل چندین تن از نیروهای امنیتی و محافظتی بند شده بود، براه انداخته شده است و اگر جلو آن گرفته نشود، ممکن است ضربت مهلکی به نیروهای امنیتی وحتی خود بندمذکور وارد گردد.

نابود باد آنانی که بخاطر منفعت شخصی وطن خود را ویران مینمایند و مردم خود و قوم خود را بدبخت میکنند و بدون ترس از خدا و شرم از مردم میخواهند بازهم خون هموطنان خود را بریزند و دشمن وطن را شاد نمایند.

پایان

کمال  بند کمالخان در نیمروز!

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply